Desenvainaban

Significado de "desenvainaban", definición de "desenvainaban":

  • - Forma verbo, desenvainar, imp.


Sinónimos de "desenvainaban":

No existen coincidencias de sinónimos para "desenvainaban".

Antónimos de "desenvainaban":

No existen coincidencias de antónimos para "desenvainaban".

Más información:


Otras palabras consultadas


© 2015 - 2024 - Todos los derechos reservados. Gramaticalia.com
Aviso Legal | Cookies